User Tools

Site Tools


05091-castel-ndia-la-gi

Castelândia là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 297,428 km², dân số năm 2007 là 4451 người, mật độ 15 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
05091-castel-ndia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)