User Tools

Site Tools


05101-catanduvas-la-gi

Catanduvas là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 581,754 km², dân số năm 2007 là 9751 người, mật độ 18,7 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
05101-catanduvas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)