User Tools

Site Tools


05123-caudacaecilia-la-gi

Caudacaecilia
Caecilian wynaad1.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Gymnophiona
Họ (familia) Ichthyophiidae
Chi (genus) Caudacaecilia

Caudacaecilia là một chi động vật lưỡng cư trong họ Ichthyophiidae, thuộc bộ Gymnophiona. Chi này có 5 loài và không bị đe dọa tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 

Phương tiện liên quan tới Ichthyophis tại Wikimedia Commons

05123-caudacaecilia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)