User Tools

Site Tools


05125-cavalcante-la-gi

Cavalcante là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 6953,646 km², dân số năm 2007 là 9881 người, mật độ 1,4 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
05125-cavalcante-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)