User Tools

Site Tools


05166-ceraturgus-nigripes-la-gi

Ceraturgus nigripes
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ceraturgus
Loài (species) C. nigripes
Danh pháp hai phần
Ceraturgus nigripes
Williston, 1886

Ceraturgus nigripes là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ceraturgus nigripes được Williston miêu tả năm 1886.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ceraturgus nigripes tại Wikispecies
05166-ceraturgus-nigripes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)