User Tools

Site Tools


05167-ceraturgus-oklahomensis-la-gi

Ceraturgus oklahomensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ceraturgus
Loài (species) C. oklahomensis
Danh pháp hai phần
Ceraturgus oklahomensis
(Bromley, 1934)

Ceraturgus oklahomensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ceraturgus oklahomensis được Bromley miêu tả năm 1934.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ceraturgus oklahomensis tại Wikispecies
05167-ceraturgus-oklahomensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)