User Tools

Site Tools


05169-cerdistus-australis-la-gi

Cerdistus australis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cerdistus
Loài (species) C. australis
Danh pháp hai phần
Cerdistus australis
(Macquart, 1847)

Cerdistus australis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cerdistus australis được Lehr miêu tả năm 1967. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cerdistus australis tại Wikispecies
05169-cerdistus-australis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)