User Tools

Site Tools


05171-cerdistus-dactylopygus-la-gi

Cerdistus dactylopygus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cerdistus
Loài (species) C. dactylopygus
Danh pháp hai phần
Cerdistus dactylopygus
Janssens, 1968

Cerdistus dactylopygus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cerdistus dactylopygus được Janssens miêu tả năm 1968. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cerdistus dactylopygus tại Wikispecies
05171-cerdistus-dactylopygus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)