User Tools

Site Tools


05176-cerdistus-flavimystaceus-la-gi

Cerdistus flavimystaceus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cerdistus
Loài (species) C. flavimystaceus
Danh pháp hai phần
Cerdistus flavimystaceus
(Macquart, 1849)

Cerdistus flavimystaceus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cerdistus flavimystaceus được Macquart miêu tả năm 1850.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cerdistus flavimystaceus tại Wikispecies
05176-cerdistus-flavimystaceus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)