User Tools

Site Tools


05179-cerdistus-graminis-la-gi

Cerdistus graminis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cerdistus
Loài (species) C. graminis
Danh pháp hai phần
Cerdistus graminis
(White, 1914)

Cerdistus graminis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cerdistus graminis được White miêu tả năm 1914. Loài này phân bố ở miền Australasia.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cerdistus graminis tại Wikispecies
05179-cerdistus-graminis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)