User Tools

Site Tools


05180-cerdistus-hermonensis-la-gi

Cerdistus hermonensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cerdistus
Loài (species) C. hermonensis
Danh pháp hai phần
Cerdistus hermonensis
Theodor, 1980

Cerdistus hermonensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cerdistus hermonensis được Theodor miêu tả năm 1980. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cerdistus hermonensis tại Wikispecies
05180-cerdistus-hermonensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)