User Tools

Site Tools


05181-cerdistus-laetus-la-gi

Cerdistus laetus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cerdistus
Loài (species) C. laetus
Danh pháp hai phần
Cerdistus laetus
Becker, 1925

Cerdistus laetus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cerdistus laetus được Becker miêu tả năm 1925. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cerdistus laetus tại Wikispecies
05181-cerdistus-laetus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)