User Tools

Site Tools


05192-cerdistus-varimystaceus-la-gi

Cerdistus varimystaceus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cerdistus
Loài (species) C. varimystaceus
Danh pháp hai phần
Cerdistus varimystaceus
(Macquart, 1847)

Cerdistus varimystaceus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cerdistus varimystaceus được Macquart miêu tả năm 1847.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cerdistus varimystaceus tại Wikispecies
05192-cerdistus-varimystaceus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)