User Tools

Site Tools


05199-cern-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

05199-cern-la-gi [2018/11/07 17:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table style="​background:​transparent;​ float:​right;​ margin:0 0 .25 .25; ;"><​tbody><​tr><​td>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6e/​Cernfounders.png/​220px-Cernfounders.png"​ width="​220"​ height="​222"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6e/​Cernfounders.png/​330px-Cernfounders.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6e/​Cernfounders.png/​440px-Cernfounders.png 2x" data-file-width="​1236"​ data-file-height="​1245"/> ​ <div class="​thumbcaption">​12 thành viên sáng lập CERN năm 1954 (bản đồ năm 1989)</​div></​div></​div>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f4/​CERN1999.png/​220px-CERN1999.png"​ width="​220"​ height="​222"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f4/​CERN1999.png/​330px-CERN1999.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f4/​CERN1999.png/​440px-CERN1999.png 2x" data-file-width="​1236"​ data-file-height="​1245"/> ​ <div class="​thumbcaption">​54 năm sau khi sáng lập, thành viên của CERN tăng lên 20 nước, 18 trong số đó là thành viên EU tính đến năm 2008</​div></​div></​div>​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu</​b>​ (tiếng Pháp: <​i><​span lang="​fr">​Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire</​span></​i>​),​ (tiếng Anh: <​i><​span lang="​en">​European Organisation for Nuclear Research</​span></​i>​),​ được biết đến như <​b>​CERN</​b>,​ (<​small>​phát âm tiếng Pháp:​ </​small><​span title="​Phát âm theo IPA" class="​IPA">​[sɛʀn]</​span><​small/>​),​ phát âm <span title="​Phiên âm theo Bảng phiên âm quốc tế (IPA)" class="​IPA">/​ˈsɜrn/</​span><​small/>​ (viết tắt của <​b>​Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire</​b>​),​ là phòng thí nghiệm vật lý hạt lớn nhất thế giới, nằm ở phía Tây Bắc ngoại ô Geneva, trên đường biên giới Pháp-Thuỵ Sĩ, được sáng lập năm 1954.<​sup id="​cite_ref-foundation_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Tổ chức gồm 20 quốc gia châu Âu thành viên, và là nơi làm việc của khoảng 2,600 nhân viên, cũng như 7,931 nhà khoa học và kĩ sư (đại diện cho 580 trường đại học và tổ chức nghiên cứu và 80 quốc gia).
 +</​p><​p>​Nhiệm vụ chính của CERN là cung cấp máy gia tốc hạt và các thiết bị phục vụ cho nghiên cứu vật lý hạt. Một lượng lớn thí nghiệm đã được các phòng thí nghiệm liên quốc gia thực hiện tại CERN để sử dụng chúng. CERN cũng là nơi khai sinh ra World Wide Web. Trụ sở chính tại Meyrin cũng có một trung tâm máy tính lớn với khả năng xử lý dữ liệu siêu hạng để phân tích số liệu thí nghiệm, và để có thể sử dụng để nghiên cứu ở bất kì đâu, chúng đã, đang và tiếp tục là một trung tâm mạng diện rộng chính.
 +</​p><​p>​Là một tổ chức liên quốc gia, lãnh thổ của CERN không chính thức thuộc về Thuỵ Sĩ hay Pháp về mặt pháp lý.<sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Các nước thành viên đóng góp cho CERN trong năm 2008 là khoảng 1 tỉ franc Thuỵ Sĩ (tương đương 664 triệu Euro, khoảng 13,8 nghìn tỉ VNĐ).<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +<​p>​Hiệp định sáng lập CERN được ký kết vào ngày 29 tháng 9 năm 1954 bởi 11 quốc gia Tây Âu.<sup id="​cite_ref-foundation_1-2"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ CERN là từ viết tắt của <​i>​Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire</​i>​ (Hội đồng Nghiên cứu hạt nhân châu Âu), là một hội đồng lâm thời nhằm mục đích thành lập phòng thí nghiệm, được sáng lập bởi chính phủ của 11 quốc gia. Cái tên viết tắt này vẫn được sử dụng cho phòng thí nghiệm sau khi hội đồng lâm thời tan rã, mặc dù tên chính thức đã được đổi lại là <​i>​Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire</​i>​ (Có nghĩa tiếng Pháp là <​b>​Tổ chức Nghiên cứu hạt nhân châu Âu</​b>​) năm 1954.<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ Theo Lew Kowarski, nguyên giám đốc của CERN, khi đổi tên, tên viết tắt đáng lẽ ra là OERN, nhưng nó có vẻ bất tiện khi phát âm. Werner Heisenberg phát biểu: "​Nhưng tên viết tắt vẫn cứ là CERN mặc dù không viết tắt cho tên"​.<​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​Tuyên bố này cần tham khảo đến các nguồn đáng tin cậy. (tháng 11 năm 2007)">​cần dẫn nguồn</​span></​i>​]</​sup></​p><​p>​Ngay sau khi được thành lập, phòng thí nghiệm không chỉ nghiên cứu trong phạm vi năng lượng hạt nhân mà tập trung sâu vào vật lý hạt. Bởi thế, phòng thí nghiệm do CERN điều hành thường được biết đến với tên <​b>​Phòng thí nghiệm Vật lý hạt châu Âu</​b>​ (<​i>​Laboratoire européen pour la physique des particules</​i>​).
 +</p>
 +<​h3><​span id="​M.E1.BB.99t_s.E1.BB.91_th.C3.A0nh_t.E1.BB.B1u_khoa_h.E1.BB.8Dc"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Một_số_thành_tựu_khoa_học">​Một số thành tựu khoa học</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Nhiều thành tựu quan trọng trong lĩnh vực vật lý hạt đã được tạo ra qua những thí nghiệm tại CERN. Trong đó bao gồm
 +</p>
 +<​ul><​li>​1973:​ Tìm ra dòng điện trung tính trong buồng bọt Gargamelle.<​sup id="​cite_ref-gargamelle_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup></​li>​
 +<​li>​1983:​ Tìm ra Boson Z trong thí nghiệm UA1 và UA2.<sup id="​cite_ref-wz_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup></​li>​
 +<​li>​1989:​ Xác định số chùm neutrino bằng máy gia tốc hạt LEP thí nghiệm trên boson Z.</​li>​
 +<​li>​1995:​ Tạo ra nguyên tử phản hydro trong thí nghiệm PS210.<​sup id="​cite_ref-antihydrogen_7-0"​ class="​reference">​[7]</​sup></​li>​
 +<​li>​1999:​ Tìm ra hiện tượng bất đối xứng trong phân rã K-meson, thí nghiệm NA48.<​sup id="​cite_ref-NA48_8-0"​ class="​reference">​[8]</​sup></​li></​ul><​p>​Giải Nobel Vật lý năm 1984 được trao cho Carlo Rubbia và Simon van der Meer cho những nghiên cứu dẫn đến việc tìm ra hạt W và Z.
 +</​p><​p>​Giải Nobel Vật lý năm 1992 được trao cho nhà nghiên cứu của CERN, Georges Charpak "cho phát triển các máy dò hạt, đặc biệt là buồng tỉ lệ đa dây "
 +</p>
 +<​h4><​span id="​C.C3.B4ng_ngh.E1.BB.87_th.C3.B4ng_tin"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Công_nghệ_thông_tin">​Công nghệ thông tin</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​dl><​dd/></​dl><​p>​World Wide Web được bắt đầu từ một dự án tại CERN mang tên <​i>​ENQUIRE</​i>,​ được điều hành bởi Ngài Tim Berners-Lee năm 1989 và Robert Cailliau năm 1990<sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup>​. Berners-Lee và Cailliau trở thành thành viên danh dự của Hiệp hội máy tính ACM năm 1995 cho những cống hiến của họ trong việc phát triển World Wide Web.
 +</​p><​p>​Được xây dựng trên cơ sở siêu văn bản của thông tin, dự án nhằm mục đích tạo ra thiết bị chia sẻ thông tin giữa các nhà nghiên cứu. Trang web đầu tiên đi vào hoạt động năm 1991. Ngày 30 tháng 4 năm 1993, CERN tuyên bố rằng World Wide Web là tự do đối với tất cả mọi người. Một bản sao của trang web đầu tiên<​sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup>,​ được tạo ra bởi Berners-Lee,​ vẫn được phát hành trên trang World Wide Web Consortium như một văn bản lịch sử.
 +</​p><​p>​Bên cạnh phát triển Web, CERN cũng đi tiên phong trong việc giới thiệu công nghệ Internet, bắt đầu từ những thập niên 1980. Một phần lịch sử của thời kì này có thể tham khảo tại đây.
 +</p>
 +
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2e/​CERN_members.svg/​250px-CERN_members.svg.png"​ width="​250"​ height="​253"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2e/​CERN_members.svg/​375px-CERN_members.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2e/​CERN_members.svg/​500px-CERN_members.svg.png 2x" data-file-width="​646"​ data-file-height="​655"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Các quốc gia thành viên của CERN năm 2008 <​p><​span class="​legend-color"​ style="​display:​inline-block;​ width:​1.5em;​ height:​1.5em;​ margin:1px 0; border:1px solid black; background-color:​ #006BA8; color:​black;​ font-size:​100%;​ text-align:​center;">​ </​span>​ Thành viên sáng lập</​p>​ <​p><​span class="​legend-color"​ style="​display:​inline-block;​ width:​1.5em;​ height:​1.5em;​ margin:1px 0; border:1px solid black; background-color:​ #7BA800; color:​black;​ font-size:​100%;​ text-align:​center;">​ </​span>​ Thành viên gia nhập sau</​p></​div></​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​61/​CERN-Membership-History.gif/​250px-CERN-Membership-History.gif"​ width="​250"​ height="​252"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​61/​CERN-Membership-History.gif/​375px-CERN-Membership-History.gif 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​61/​CERN-Membership-History.gif/​500px-CERN-Membership-History.gif 2x" data-file-width="​1236"​ data-file-height="​1245"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Bản đồ động cho thấy sự thay đổi thành viên của CERN từ 1954 đến 1999</​div></​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5f/​CERN-Observers.png/​250px-CERN-Observers.png"​ width="​250"​ height="​110"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5f/​CERN-Observers.png/​375px-CERN-Observers.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5f/​CERN-Observers.png/​500px-CERN-Observers.png 2x" data-file-width="​1425"​ data-file-height="​625"/> ​ </​div></​div>​
 +<p>12 thành viên sáng lập của CERN từ 1954 là:
 +</p>
 +<​p>​Từ khi sáng lập, CERN thường xuyên bổ sung thành viên mới. Tất cả mọi thành viên gia nhập sau đều tiếp tục duy trì trong tổ chức ngoại trừ Tây Ban Nha gia nhập năm 1961, rút tên 8 năm sau đó và tái gia nhập năm 1983. Lịch sử thành viên của CERN như sau:
 +</p>
 +<​p>​Có hai mươi quốc gia thành viên thường trực, 18 trong số đó thuộc EU.
 +</​p><​p>​6 nước quan sát viên:
 +</p>
 +<​p>​Cũng có một số quan sát viên là các tổ chức quốc tế
 +</p>
 +<​p>​Các nước phi thành viên (và ngày đặt quan hệ hợp tác) tham gia thường xuyên vào các chương trình của CERN:
 +</p>
 +<table class="​wikitable collapsible collapsed"><​tbody><​tr><​th>​Bản đồ lịch sử thành viên của CERN
 +</​th></​tr><​tr><​td><​ul class="​gallery mw-gallery-traditional"><​li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6e/​Cernfounders.png/​119px-Cernfounders.png"​ width="​119"​ height="​120"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6e/​Cernfounders.png/​179px-Cernfounders.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6e/​Cernfounders.png/​238px-Cernfounders.png 2x" data-file-width="​1236"​ data-file-height="​1245"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​1954 (12 thành viên): CERN được sáng lập
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d2/​CERN1959.png/​119px-CERN1959.png"​ width="​119"​ height="​120"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d2/​CERN1959.png/​179px-CERN1959.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d2/​CERN1959.png/​238px-CERN1959.png 2x" data-file-width="​1236"​ data-file-height="​1245"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​1959 (13 thành viên): Áo gia nhập
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"/>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"/>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"/>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"/>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"/>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​CERN1992.png/​119px-CERN1992.png"​ width="​119"​ height="​120"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​CERN1992.png/​179px-CERN1992.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​CERN1992.png/​238px-CERN1992.png 2x" data-file-width="​1236"​ data-file-height="​1245"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​1992 (17 thành viên): Hungary gia nhập
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"/>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f4/​CERN1999.png/​119px-CERN1999.png"​ width="​119"​ height="​120"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f4/​CERN1999.png/​179px-CERN1999.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f4/​CERN1999.png/​238px-CERN1999.png 2x" data-file-width="​1236"​ data-file-height="​1245"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​1999 (20 thành viên): Bulgaria gia nhập
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​48.5px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5f/​CERN-Observers.png/​120px-CERN-Observers.png"​ width="​120"​ height="​53"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5f/​CERN-Observers.png/​180px-CERN-Observers.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5f/​CERN-Observers.png/​240px-CERN-Observers.png 2x" data-file-width="​1425"​ data-file-height="​625"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Bản đồ thể giới thể hiện thành viên CERN màu xanh và quan sát viên màu đỏ, năm 2008
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 +</​ul></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​41/​Where_the_WEB_was_born.jpg/​220px-Where_the_WEB_was_born.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​41/​Where_the_WEB_was_born.jpg/​330px-Where_the_WEB_was_born.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​41/​Where_the_WEB_was_born.jpg/​440px-Where_the_WEB_was_born.jpg 2x" data-file-width="​2048"​ data-file-height="​1536"/> ​ </​div></​div>​
 +
 +
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​CERN</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​46°14′3″B</​span>​ <span class="​longitude">​6°03′10″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​46,​23417°B 6,​05278°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​46.23417;​ 6.05278</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1309
 +Cached time: 20181028210838
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.688 seconds
 +Real time usage: 1.002 seconds
 +Preprocessor visited node count: 5557/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 63937/​2097152 bytes
 +Template argument size: 6858/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 12533/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.221/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 10.34 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 777.861 ​     1 -total
 + ​18.69% ​ 145.351 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang-fr
 + ​15.09% ​ 117.365 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Organization
 + ​13.35% ​ 103.870 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​13.32% ​ 103.588 ​    28 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagcountry
 +  6.84%   ​53.220 ​    20 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flag
 +  6.63%   ​51.559 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ki&#​7875;​m_so&​aacute;​t_t&​iacute;​nh_nh&#​7845;​t_qu&​aacute;​n
 +  4.24%   ​32.958 ​    11 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagicon
 +  4.13%   ​32.107 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Fact
 +  3.31%   ​25.770 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​7917;​a_ch&#​7919;​a
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​412869-0!canonical and timestamp 20181028210837 and revision id 43164376
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
05199-cern-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)