User Tools

Site Tools


05201-cerotainia-clavijoi-la-gi

Cerotainia clavijoi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cerotainia
Loài (species) C. clavijoi
Danh pháp hai phần
Cerotainia clavijoi
Kaletta, 1986

Cerotainia clavijoi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cerotainia clavijoi được Kaletta miêu tả năm 1986. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cerotainia clavijoi tại Wikispecies
05201-cerotainia-clavijoi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)