User Tools

Site Tools


05202-cerotainia-dasythrix-la-gi

Cerotainia dasythrix
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cerotainia
Loài (species) C. dasythrix
Danh pháp hai phần
Cerotainia dasythrix
Hermann, 1912

Cerotainia dasythrix là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cerotainia dasythrix được Hermann miêu tả năm 1912. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cerotainia dasythrix tại Wikispecies
05202-cerotainia-dasythrix-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)