User Tools

Site Tools


05203-cerotainia-gerulewiczii-la-gi

Cerotainia gerulewiczii
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cerotainia
Loài (species) C. gerulewiczii
Danh pháp hai phần
Cerotainia gerulewiczii
Kaletta, 1986

Cerotainia gerulewiczii là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cerotainia gerulewiczii được Kaletta miêu tả năm 1986. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cerotainia gerulewiczii tại Wikispecies
05203-cerotainia-gerulewiczii-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)