User Tools

Site Tools


05207-cerotainia-rhopalocera-la-gi

Cerotainia rhopalocera
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cerotainia
Loài (species) C. rhopalocera
Danh pháp hai phần
Cerotainia rhopalocera
Lynch & Arribálzaga, 1882

Cerotainia rhopalocera là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cerotainia rhopalocera được Lynch & Arribálzaga miêu tả năm 1882.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cerotainia rhopalocera tại Wikispecies
05207-cerotainia-rhopalocera-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)