User Tools

Site Tools


05208-cerotainiops-abdominalis-la-gi

Cerotainiops abdominalis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cerotainiops
Loài (species) C. abdominalis
Danh pháp hai phần
Cerotainiops abdominalis
Brown, 1897

Cerotainiops abdominalis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cerotainiops abdominalis được Brown miêu tả năm 1897.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cerotainiops abdominalis tại Wikispecies
05208-cerotainiops-abdominalis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)