User Tools

Site Tools


05209-cerotainiops-lucyae-la-gi

Cerotainiops lucyae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cerotainiops
Loài (species) C. lucyae
Danh pháp hai phần
Cerotainiops lucyae
Martin, 1959

Cerotainiops lucyae là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cerotainiops lucyae được Martin miêu tả năm 1959.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cerotainiops lucyae tại Wikispecies
05209-cerotainiops-lucyae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)