User Tools

Site Tools


05210-cerotainiops-wilcoxi-la-gi

Cerotainiops wilcoxi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cerotainiops
Loài (species) C. wilcoxi
Danh pháp hai phần
Cerotainiops wilcoxi
Pritchard, 1942

Cerotainiops wilcoxi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cerotainiops wilcoxi được Pritchard miêu tả năm 1942.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cerotainiops wilcoxi tại Wikispecies
05210-cerotainiops-wilcoxi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)