User Tools

Site Tools


05219-cesare-prandelli-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

05219-cesare-prandelli-la-gi [2018/11/07 17:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox vcard" style="​width:​22em;​line-height:​ 1.2em"><​caption class="​fn"​ style="​line-height:​ 1.5em; text-align: center;">​Cesare Prandelli</​caption><​tbody><​tr><​td colspan="​4"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Cesare Prandelli Euro 2012 vs England.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b2/​Cesare_Prandelli_Euro_2012_vs_England.jpg/​220px-Cesare_Prandelli_Euro_2012_vs_England.jpg"​ width="​220"​ height="​332"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b2/​Cesare_Prandelli_Euro_2012_vs_England.jpg/​330px-Cesare_Prandelli_Euro_2012_vs_England.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​b/​b2/​Cesare_Prandelli_Euro_2012_vs_England.jpg 2x" data-file-width="​435"​ data-file-height="​656"/></​td></​tr><​tr><​th colspan="​4"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #b0c4de; line-height:​ 1.5em">​Thông tin cá nhân</​th></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left">​Tên đầy đủ</​th><​td colspan="​3"​ class="​nickname"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +<span style="​white-space:​normal;">​Cesare Claudio Prandelli</​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left">​Ngày sinh</​th><​td colspan="​3"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +19 tháng 8, 1957 <span class="​noprint">​(61 tuổi)</​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left">​Nơi sinh</​th><​td colspan="​3"​ class="​birthplace"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Orzinuovi, Ý</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left">​Vị trí</​th><​td colspan="​3"​ class="​role"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Tiền vệ</​td></​tr><​tr><​th colspan="​4"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #b0c4de; line-height:​ 1.5em">​CLB chuyên nghiệp*</​th></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left">​Năm</​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +<​b>​Đội</​b></​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +<​b>​ST<​sup>​†</​sup></​b></​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +<​b>​(BT)<​sup>​†</​sup></​b></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​1974–1978</​span></​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Cremonese</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +88</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +(7)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​1978–1979</​span></​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Atalanta</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +27</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +(3)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​1979–1985</​span></​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Juventus F.C.</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +89</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +(0)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​1985–1990</​span></​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Atalanta</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +119</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +(7)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left">​Tổng cộng</​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +<​b>​323</​b></​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +<​b>​(17)</​b></​td></​tr><​tr><​th colspan="​4"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #b0c4de; line-height:​ 1.5em">​Huấn luyện</​th></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​1990–1997</​span></​th><​td colspan="​3"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Atalanta (youth)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​1993–1994</​span></​th><​td colspan="​3"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Atalanta (caretaker)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​1997–1998</​span></​th><​td colspan="​3"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Lecce</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​1998–2000</​span></​th><​td colspan="​3"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Hellas Verona F.C.</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​2000–2001</​span></​th><​td colspan="​3"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Venezia</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​2002–2004</​span></​th><​td colspan="​3"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Parma</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​2004</​span></​th><​td colspan="​3"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +A.S. Roma</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​2005–2010</​span></​th><​td colspan="​3"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +A.C.F. Fiorentina</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​2010–</​span></​th><​td colspan="​3"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Ý</​td></​tr><​tr><​th colspan="​4"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #b0c4de; line-height:​ 1.5em"/></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​text-align:​center;​color:​darkslategray;​ font-size:​95%">​
 +<​ul><​li>​Chỉ tính số trận và số bàn thắng ghi được ở giải vô địch quốc gia.<​br/></​li></​ul>​
 +† Số trận khoác áo (số bàn thắng).<​br/></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​ Cesare Claudio Prandelli</​b>​ (<​small>​phát âm tiếng Ý:​ </​small><​span title="​Kí hiệu đại diện trong IPA" class="​IPA">​[ˈtʃɛzare pranˈdɛlli]</​span>;​ sinh ngày 19 tháng 8 1957 tại Orzinuovi, Brescia) là một cựu cầu thủ &amp; huấn luyện viên bóng đá người Ý. Hiện tại ông đang dẫn dắt đội tuyển Ý.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​h3><​span id="​C.E1.BA.A7u_th.E1.BB.A7"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Cầu_thủ">​Cầu thủ</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Ông từng thi đấu cho Atalanta trước khi chuyển sang Juventus từ những năm 1980. Ông thi đấu trận đầu tiên cho Juventus trong trận chung kết Cúp C2 châu Âu 1979-1980 trước Raba ETO Gyor và sau đó là trận chung kết Coppa Italia 1984-1985 trước AC Milan.
 +</​p><​p>​Ông đã chơi tổng cộng 197 trận tại Serie A.
 +</p>
 +
 +
 +<​dl><​dt>​Cremonese</​dt></​dl><​ul><​li>​Vô địch Serie C: 1977</​li></​ul><​dl><​dt>​Juventus</​dt></​dl><​ul><​li>​Vô địch Serie A:​ 1981,​ 1982,​ 1984</​li>​
 +<​li>​Vô địch Cúp Italia (Coppa Italia): 1983</​li>​
 +<​li>​Vô địch European Cup (C1):​ 1985</​li>​
 +<​li>​Á quân European Cup (C1):​ 1983</​li>​
 +<​li>​Vô địch UEFA Cup Winners'​ Cup (C2):​ 1984</​li>​
 +<​li>​Vô địch Siêu cúp châu âu (UEFA Super Cup):​ 1984</​li></​ul><​h3><​span id="​S.E1.BB.B1_nghi.E1.BB.87p_hu.E1.BA.A5n_luy.E1.BB.87n_vi.C3.AAn"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Sự_nghiệp_huấn_luyện_viên">​Sự nghiệp huấn luyện viên</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​dl><​dt>​Verona</​dt></​dl><​ul><​li>​Vô địch Serie B:​ 1999 1st – Promoted</​li></​ul><​dl><​dd><​b>​Venezia</​b></​dd></​dl><​ul><​li>​Serie B:​ 2001 4th – Promoted</​li></​ul><​p><​b>​Parma AC</​b>​
 +</p>
 +<​p>​Fiorentina
 +</p>
 +<​ul><​li>​Bán kết UEFA Cúp: 2008</​li></​ul><​dl><​dt>​ĐT Italy</​dt></​dl><​ul><​li>​Á quân Cúp châu âu (UEFA European Football Championship):​ 2012</​li>​
 +<​li>​Hạng 3 Cúp các châu lục (FIFA Confederations Cup): 2013</​li></​ul><​p>​
 +Huấn luyện viên xuất sắc nhất Serie A: 2006,​2007</​p>​
 +<​p>​Bản mẫu:Italy squad UEFA Euro 2012
 +</p>
 +<table id="​persondata"​ class="​persondata"​ style="​border:​1px solid #aaa; display:​none;​ speak:​none;"><​tbody><​tr><​th colspan="​2">​Dữ liệu nhân vật
 +</​th></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​TÊN
 +</td>
 +<​td>​Prandelli,​ Cesare
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​TÊN KHÁC
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​TÓM TẮT
 +</td>
 +<​td>​Italian footballer and manager
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​NGÀY SINH
 +</td>
 +<​td>​ngày 19 tháng 8 năm 1957
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​NƠI SINH
 +</td>
 +<​td>​Orzinuovi,​ Ý
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​NGÀY MẤT
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​NƠI MẤT
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1323
 +Cached time: 20181031110218
 +Cache expiry: 3600
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.180 seconds
 +Real time usage: 0.246 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2940/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 39233/​2097152 bytes
 +Template argument size: 6883/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 18/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.038/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.43 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 202.484 ​     1 -total
 + ​80.45% ​ 162.889 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_ti&#​7875;​u_s&#​7917;​_b&​oacute;​ng_&#​273;&​aacute;​
 + ​63.49% ​ 128.549 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox3cols
 + ​25.42% ​  ​51.463 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_medal_templates
 + ​10.01% ​  ​20.261 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​MedalSport
 +  9.59%   ​19.427 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navboxes_colour
 +  9.12%   ​18.458 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Main_other
 +  7.36%   ​14.905 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Medal
 +  6.75%   ​13.675 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​MedalCountry
 +  4.81%    9.748      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navboxes
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1339892-0!canonical and timestamp 20181031110217 and revision id 24050572
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
05219-cesare-prandelli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)