User Tools

Site Tools


05221-cezarina-la-gi

Cezarina là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 415,809 km², dân số năm 2007 là 7083 người, mật độ 17 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
05221-cezarina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)