User Tools

Site Tools


05231-ch-l-ng-r-m-la-gi

Chó lông rậm hay chó bờm[2] (danh pháp hai phần: Speothos venaticus) là một loài động vật thuộc họ Chó. Chó lông rậm được tìm thấy ở Trung và Nam Mỹ, bao gồm Panama, Colombia, Venezuela, Bolivia, Peru, Ecuador, Guianas, Paraguay, phía đông bắc Argentina (tỉnh Misiones) và Brazil (từ rừng nhiệt đới Amazon bang Amazonas). Mặc dù phạm vi rộng lớn của nó, nó là rất hiếm trong hầu hết các khu vực, ngoại trừ ở Suriname[3], lần đầu tiên được xác định bởi các nhà khoa học dưới dạng hóa thạch trong các hang động Brazil và họ tin nó đã tuyệt chủng. Nó là loài duy nhất còn sống trong chi của nó, Speothos.

05231-ch-l-ng-r-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)