User Tools

Site Tools


05232-ch-n-s-i-la-gi

Chồn đá hay chồn sồi (danh pháp hai phần: Martes foina) là một loài chồn thuộc chi Chồn mactet, họ Chồn. Đây là loài bản địa phần lớn châu Âu và Trung Á, mặc dù nó đã thiết lập một quần thể hoang dã ở Bắc Mỹ. Nó được liệt kê như là loài ít quan tâm của IUCN do nó phân bố rộng rãi, quần thể đông, và sự hiện diện của nó trong một số khu vực được bảo vệ. Có bề ngoài tương tự như chồn thông, nhưng khác với loài kia ở kích thước nhỏ hơn của nó và các ưa thích môi trường sống, trong khi chồn thông là loài chuyên sống trong rừng thì chồn sồi là loài sống phổ quát và có khả năng thích nghi, hiện diện trong một số môi trường sống thoáng đãng và rừng.

  1. ^ Tikhonov, A., Cavallini, P., Maran, T., Krantz, A., Herrero, J., Giannatos, G., Stubbe, M., Libois, R., Fernandes, M., Yonzon, Choudhury, Abramov, A. & Wozencraft C. (2008). Martes foina. 2008 Sách đỏ IUCN. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế 2008. Truy cập ngày 21 tháng 3 năm 2009. Database entry includes a brief justification of why this species is of least concern
05232-ch-n-s-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)