User Tools

Site Tools


05241-ch-r-ng-h-ng-s-c-la-gi

Chó rừng hông sọc (danh pháp hai phần: Canis adustus) là một loài động vật thuộc họ Chó. Chó rừng hông sọc là loài bản địa trung Phi và nam châu Phi.[1] Không giống loài bà con của nó, chó rừng lưng đen sống ở đồng bằng mở, loài chó rừng hông sọc sinh sống chủ yếu ở rừng gỗ và rừng cây bụi.

Có 6 phân loài: [2]

  • Canis adustus adustus (Tây Phi)
  • Canis adustus bweha (Đông Phi, Kisumu, Kenya)
  • Canis adustus grayi (Morocco và Tunis)
  • Canis adustus kaffensis (Kaffa, tây nam Ethiopia)
  • Canis adustus lateralis (Kenya, Uasin Gishu Plateau, phía nam của Gabon)
  • Canis adustus notatus (Loita Plains, Kenya)
05241-ch-r-ng-h-ng-s-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)