User Tools

Site Tools


05245-ch-tai-ng-n-la-gi

Các loài còn tồn tại của họ Chó
 • Giới: Động vật
 • Ngành: Dây sống
 • Lớp: Thú
 • Bộ: Ăn thịt
 • Phân bộ: Dạng chó
Chi Atelocynus
A. microtis (Chó tai ngắn)
Chi Canis
(Chó)
 • C. adustus (Chó rừng vằn hông)
 • Canis aureus (Chó rừng lông vàng)
 • Canis anthus (Sói vàng châu Phi)
 • C. latrans (Sói đồng cỏ)
 • C. lupus (Sói xám)
 • C. lupus arctos (Sói Bắc Cực)
 • C. lupus familiaris (Chó nhà)
 • C. mesomelas (Chó rừng lưng đen)
 • C. rufus (Sói đỏ Bắc Mỹ)
 • C. simensis (Sói Ethiopia)
Chi Cerdocyon
C. thous (Cáo ăn cua)
Chi Chrysocyon
C. brachyurus (Sói bờm)
Chi Cuon
C. alpinus (Sói lửa)
Chi Lycalopex
 • L. culpaeus (Cáo culpeo)
 • L. fulvipes (Cáo Darwin)
 • L. griseus (Cáo xám Nam Mỹ)
 • L. gymnocercus (Cáo đồng cỏ Nam Mỹ)
 • L. sechurae (Cáo sa mạc Sechura)
 • L. vetulus (Cáo hoa râm)
Chi Lycaon
L. pictus (Chó hoang châu Phi)
Chi Nyctereutes
N. procyonoides (Lửng chó)
Chi Otocyon
O. megalotis (Cáo tai dơi)
Chi Speothos
S. venaticu (Chó lông rậm)
Chi Urocyon
 • U. cinereoargenteus (Cáo xám)
 • U. littoralis (Cáo đảo)
Chi Vulpes
(Cáo)
 • V. bengalensis (Cáo Bengal)
 • V. cana (Cáo Blanford)
 • V. chama (Cáo Cape)
 • V. corsac (Cáo corsac)
 • V. ferrilata (Cáo cát Tây Tạng)
 • V. lagopus (Cáo tuyết Bắc Cực)
 • V. macrotis (Cáo nhỏ Bắc Mỹ)
 • V. pallida (Cáo lông nhạt)
 • V. rueppellii (Cáo Rüppell)
 • V. velox (Cáo chạy nhanh)
 • V. vulpes (Cáo đỏ)
 • V. zerda (Cáo fennec)
05245-ch-tai-ng-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)