User Tools

Site Tools


05272-chapad-o-do-c-u-la-gi

Chapadão do Céu là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 2190,7 km², dân số năm 2007 là 5338 người, mật độ 2,3 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
05272-chapad-o-do-c-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)