User Tools

Site Tools


05277-chapada-ga-cha-la-gi

Chapada Gaúcha là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 3214,698 km², dân số năm 2007 là 10266 người, mật độ 2,9 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
05277-chapada-ga-cha-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)