User Tools

Site Tools


05312-chelonoidis-la-gi

Chelonoidis là một chi rùa trong họ Rùa cạn (Testudinidae)[1]. Các loài trong chi này được tìm thấy tại Nam Mỹ và quần đảo Galápagos. Trước đây chúng được xếp vào chi Geochelone, nhưng phân tích di truyền so sánh gần đây đã chứng minh rằng trên thực tế chúng là các họ hàng gần gũi nhất của các loài rùa khớp nối sinh sống ở châu Phi[2]. Các tổ tiên của chúng dường như đã vượt qua Đại Tây Dương trong thời gian thuộc thế Oligocen[2]. Công cuộc vượt biển này là có thể nhờ khả năng bơi với đầu ngẩng cao cũng như nhờ khả năng nhịn ăn uống tới 6 tháng của chúng[2].

Các thành viên của chi này trên quần đảo Galápagos là những loài rùa cạn còn sinh tồn to lớn nhất. Các thành viên to lớn của chi cũng từng sinh sống trên lục địa Nam Mỹ trong thế Pleistocen[3].

Các loài sắp xếp theo trật tự ABC[1].

  1. ^ a ă â Rhodin, Anders G.J.; Paul van Dijk, Peter; Inverson, John B.; Shaffer, H. Bradley (ngày 14 tháng 12 năm 2010). “Turtles of the World 2010 Update: Annotated Checklist of Taxonomy, Synonymy, Distribution and Conservation Status”. Bản gốc (pdf) lưu trữ ngày 15 tháng 12 năm 2010. Truy cập ngày 15 tháng 12 năm 2010. 
  2. ^ a ă â Le, M.; Raxworthy, C. J.; McCord, W. P.; Mertz, L. (ngày 5 tháng 5 năm 2006). “A molecular phylogeny of tortoises (Testudines: Testudinidae) based on mitochondrial and nuclear genes” (PDF). Molecular Phylogenetics and Evolution 40 (2): 517–531. PMID 16678445. doi:10.1016/j.ympev.2006.03.003. 
  3. ^ Cione, A. L.; Tonni, E. P.; Soibelzon, L. (2003). “The Broken Zig-Zag: Late Cenozoic large mammal and tortoise extinction in South America” (PDF). Rev. Mus. Argentino Cienc. Nat., n.s. 5 (1): 1–19. ISSN 1514-5158. Truy cập ngày 6 tháng 2 năm 2011. 
05312-chelonoidis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)