User Tools

Site Tools


05317-cheorades-nigribimba-la-gi

Cheorades nigribimba
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cheorades
Loài (species) C. nigribimba
Danh pháp hai phần
Cheorades nigribimba
Bromley, 1935

Cheorades nigribimba là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cheorades nigribimba được Bromley miêu tả năm 1935.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cheorades nigribimba tại Wikispecies
05317-cheorades-nigribimba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)