User Tools

Site Tools


05329-cherkasy-la-gi

Cherkasy hay Cherkassy (tiếng Ukraina: Черкаси); (tiếng Nga: Черкассы) là một thành phố tỉnh lỵ tỉnh Cherkasy của Ukraina. Thành phố Cherkasy có diện tích km2, dân số theo điều tra vào năm 2001 là 295.414 người. Đây là thành phố lớn thứ 19 tại Ukraina.

Bản mẫu:Thành phố Ukraina

05329-cherkasy-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)