User Tools

Site Tools


05353-chi-c-s-nh-la-gi

Chi Cá sỉnh (tên khoa học: Onychostoma) là một chi cá thuộc họ Cá chép. Chi này hiện có 21 loài được mô tả và sinh sống ở Đông Á và Đông Nam Á.

Hiện tại, FishBase công nhận 21 loài trong chi này.

 • Onychostoma alticorpus (Ōshima, 1920)
 • Onychostoma angustistomata (P. W. Fang, 1940)
 • Onychostoma barbatulum (Pellegrin, 1908)
 • Onychostoma barbatum (S. Y. Lin, 1931)
 • Onychostoma breve (H. W. Wu & Chen, 1977)
 • Onychostoma daduense R. H. Ding, 1994
 • Onychostoma elongatum (Pellegrin & Chevey, 1934)
 • Onychostoma fangi Kottelat, 2000
 • Onychostoma fusiforme Kottelat, 1998
 • Onychostoma gerlachi (W. K. H. Peters, 1881) (Đồng nghĩa: Varicorhinus (Onychostoma) babeensis (Nguyen & Nguyen, 2001), Varicorhinus (Onychostoma) thacbaensis (Nguyen & Ngo, 2001), Varicorhinus yeni (Nguyen & Ngo, 2001)): Cá niên, cá mát, cá sỉnh cao.
 • Onychostoma laticeps Günther, 1896: Cá sỉnh gai, cá mát
 • Onychostoma lepturum (Boulenger, 1900) (Đồng nghĩa: Varicorhinus argentatus (Nguyen & Doan, 1969), Varicorhinus erythrogenys (Nguyen & Doan, 1969), Varicorhinus lepturus (Boulenger, 1900), Varicorhinus microstomus (Nguyen & Doan, 1969), Onychostoma vietnamensis (Banarescu, 1971)): Cá phao/phệnh, cá đát trắng/đỏ.
 • Onychostoma lini (H. W. Wu, 1939)
 • Onychostoma macrolepis (Bleeker, 1871)
 • Onychostoma meridionale Kottelat, 1998: Cá sỉnh Lào.
 • Onychostoma ovale Pellegrin & Chevey, 1936
 • Onychostoma rarum (S. Y. Lin, 1933)
 • Onychostoma simum (Sauvage & Dabry de Thiersant, 1874)
 • Onychostoma uniforme (Đ. Y. Mai, 1978)
 • Onychostoma virgulatum Q. Xin, E. Zhang & W. X. Cao, 2009
05353-chi-c-s-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)