User Tools

Site Tools


05369-chi-nhuy-n-c-t-th-o-la-gi

Lagarosiphon
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Plantae
(không phân hạng) Angiospermae
(không phân hạng) Monocots
Bộ (ordo) Alismatales
Họ (familia) Hydrocharitaceae
Chi (genus) Lagarosiphon
Harv.
Các loài

Xem văn bản.

Chi Nhuyễn cốt thảo (danh pháp khoa học: Lagarosiphon) là chi của khoảng 9 loài cây thủy sinh.

 • Lagarosiphon cordofanus (Hochst.) Casp.
 • Lagarosiphon hydrilloides Rendle
 • Lagarosiphon ilicifolius Oberm.
 • Lagarosiphon madagascariensis Casp.
 • Lagarosiphon major (Ridl.) Moss
 • Lagarosiphon muscoides Harv.
 • Lagarosiphon rubellus Ridl.
 • Lagarosiphon steudneri Casp.
 • Lagarosiphon verticillifolius Oberm.
 • Dữ liệu liên quan tới Lagarosiphon tại Wikispecies
 • Lagarosiphon tại Encyclopedia of Life.
05369-chi-nhuy-n-c-t-th-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)