User Tools

Site Tools


05381-chim-di-la-gi

Chim di
Chestnut-breasted Mannikin444.jpg
Chestnut-breasted Munia Lonchura castaneothorax
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Aves
Bộ (ordo) Passeriformes
Họ (familia) Estrildidae
Chi (genus) Lonchura
Sykes, 1832
Các loài

xem bài viết.

Chim di, danh pháp khoa học Lonchura, là một chi thuộc họ Chim di.[1] Các loài trong chi này không di cư, chúng cư trú tại châu Phi và Nam Á, từ Ấn Độ và Sri Lanka đến Indonesia và Philippines.

Mục lục

 • 1 Các loài
 • 2 Hình ảnh
 • 3 Chú thích
 • 4 Tham khảo
Indian Silverbill Lonchura malabarica
 • Lonchura atricapilla
 • Lonchura bicolor
 • Lonchura caniceps
 • Lonchura cantans
 • Lonchura castaneothorax
 • Lonchura cucullata
 • Lonchura ferruginosa
 • Lonchura flaviprymna
 • Lonchura forbesi
 • Lonchura fringilloides
 • Lonchura fuscans
 • Lonchura fuscata
 • Lonchura grandis
 • Lonchura griseicapilla
 • Lonchura hunsteini
 • Lonchura kelaarti
 • Lonchura leucogastra
 • Lonchura leucogastroides
 • Lonchura maja
 • Lonchura malabarica
 • Lonchura malacca
 • Lonchura melaena
 • Lonchura molucca
 • Lonchura montana
 • Lonchura monticola
 • Lonchura nana
 • Lonchura nevermanni
 • Lonchura nigerrima
 • Lonchura nigriceps
 • Lonchura oryzivora
 • Lonchura pallida
 • Lonchura pallidiventer
 • Lonchura punctulata
 • Lonchura quinticolor
 • Lonchura spectabilis
 • Lonchura striata: Di cam
 • Lonchura stygia
 • Lonchura teerinki
 • Lonchura tristissima
 • Lonchura vana
 1. ^ Clements, J. F., T. S. Schulenberg, M. J. Iliff, B.L. Sullivan, C. L. Wood, and D. Roberson (2012). “The eBird/Clements checklist of birds of the world: Version 6.7.”. Truy cập ngày 19 tháng 12 năm 2012. 
05381-chim-di-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)