User Tools

Site Tools


05386-chiropterotriton-la-gi

Chiropterotriton
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Caudata
Họ (familia) Plethodontidae
Chi (genus) Chiropterotriton
Taylor, 1944
Các loài

See Table.

Chiropterotriton là một chi động vật lưỡng cư trong họ Plethodontidae, thuộc bộ Caudata. Chi này có 12 loài và 83% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
05386-chiropterotriton-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)