User Tools

Site Tools


05398-choerades-amurensis-la-gi

Choerades amurensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Choerades
Loài (species) C. amurensis
Danh pháp hai phần
Choerades amurensis
Hermann, 1914

Choerades amurensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Choerades amurensis được Hermann miêu tả năm 1914. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Choerades amurensis tại Wikispecies
05398-choerades-amurensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)