User Tools

Site Tools


05399-choerades-assamensis-la-gi

Choerades assamensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Choerades
Loài (species) C. assamensis
Danh pháp hai phần
Choerades assamensis
Joseph & Parui, 1981

Choerades assamensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Choerades assamensis được Joseph & Parui miêu tả năm 1981.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Choerades assamensis tại Wikispecies
05399-choerades-assamensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)