User Tools

Site Tools


05403-choerades-azurea-la-gi

Choerades azurea
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Choerades
Loài (species) C. azurea
Danh pháp hai phần
Choerades azurea
Hermann, 1914

Choerades azurea là một loài ruồi trong họ Asilidae. Choerades azurea được Hermann miêu tả năm 1914.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Choerades azurea tại Wikispecies
05403-choerades-azurea-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)