User Tools

Site Tools


05404-choerades-basalis-la-gi

Choerades basalis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Choerades
Loài (species) C. basalis
Danh pháp hai phần
Choerades basalis
Hermann, 1914

Choerades basalis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Choerades basalis được Hermann miêu tả năm 1914.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Choerades basalis tại Wikispecies
05404-choerades-basalis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)