User Tools

Site Tools


05405-choerades-bipenicillata-la-gi

Choerades bipenicillata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Choerades
Loài (species) C. bipenicillata
Danh pháp hai phần
Choerades bipenicillata
Bigot, 1891

Choerades bipenicillata là một loài ruồi trong họ Asilidae. Choerades bipenicillata được Bigot miêu tả năm 1891.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Choerades bipenicillata tại Wikispecies
05405-choerades-bipenicillata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)