User Tools

Site Tools


05406-choerades-caucasicus-la-gi

Choerades caucasicus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Choerades
Loài (species) C. caucasicus
Danh pháp hai phần
Choerades caucasicus
Richter & Mamaev, 1971

Choerades caucasicus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Choerades caucasicus được Richter & Mamaev miêu tả năm 1971. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Choerades caucasicus tại Wikispecies
05406-choerades-caucasicus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)