User Tools

Site Tools


05407-choerades-consistens-la-gi

Choerades consistens
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Choerades
Loài (species) C. consistens
Danh pháp hai phần
Choerades consistens
Curran, 1928

Choerades consistens là một loài ruồi trong họ Asilidae. Choerades consistens được Curran miêu tả năm 1928.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Choerades consistens tại Wikispecies
05407-choerades-consistens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)