User Tools

Site Tools


05408-choerades-contristans-la-gi

Choerades contristans
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Choerades
Loài (species) C. contristans
Danh pháp hai phần
Choerades contristans
Hobby, 1948

Choerades contristans là một loài ruồi trong họ Asilidae. Choerades contristans được Hobby miêu tả năm 1948.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Choerades contristans tại Wikispecies
05408-choerades-contristans-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)