User Tools

Site Tools


05409-choerades-dimidiata-la-gi

Choerades dimidiata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Choerades
Loài (species) C. dimidiata
Danh pháp hai phần
Choerades dimidiata
Macquart, 1846

Choerades dimidiata là một loài ruồi trong họ Asilidae. Choerades dimidiata được Macquart miêu tả năm 1846.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Choerades dimidiata tại Wikispecies
05409-choerades-dimidiata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)