User Tools

Site Tools


05410-choerades-femorata-la-gi

Choerades femorata
Choerades cf. femorata.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Choerades
Loài (species) C. femorata
Danh pháp hai phần
Choerades femorata
Meigen, 1804

Choerades femorata là một loài ruồi trong họ Asilidae. Choerades femorata được Meigen miêu tả năm 1804.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Phương tiện liên quan tới Choerades femorata tại Wikimedia Commons
05410-choerades-femorata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)