User Tools

Site Tools


05411-choerades-fimbriata-la-gi

Choerades fimbriata
Choerades fimbriata01.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Choerades
Loài (species) C. fimbriata
Danh pháp hai phần
Choerades fimbriata
Meigen, 1820

Choerades fimbriata là một loài ruồi trong họ Asilidae. Choerades fimbriata được Meigen miêu tả năm 1820.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Phương tiện liên quan tới Choerades fimbriata tại Wikimedia Commons
05411-choerades-fimbriata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)