User Tools

Site Tools


05412-choerades-flavipes-la-gi

Choerades flavipes
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Choerades
Loài (species) C. flavipes
Danh pháp hai phần
Choerades flavipes
Wiedemann, 1821

Choerades flavipes là một loài ruồi trong họ Asilidae. Choerades flavipes được Wiedemann miêu tả năm 1821.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Choerades flavipes tại Wikispecies
05412-choerades-flavipes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)