User Tools

Site Tools


05413-choerades-frommeri-la-gi

Choerades frommeri
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Choerades
Loài (species) C. frommeri
Danh pháp hai phần
Choerades frommeri
Joseph & Parui, 1981

Choerades frommeri là một loài ruồi trong họ Asilidae. Choerades frommeri được Joseph & Parui miêu tả năm 1981.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Choerades frommeri tại Wikispecies
05413-choerades-frommeri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)