User Tools

Site Tools


05414-choerades-fulva-la-gi

Choerades fulva
Laphria fulva(3).jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Choerades
Loài (species) C. fulva
Danh pháp hai phần
Choerades fulva
Meigen, 1804

Choerades fulva là một loài ruồi trong họ Asilidae. Choerades fulva được Meigen miêu tả năm 1804.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Choerades fulva tại Wikispecies
05414-choerades-fulva-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)